Ara Depolama

EMG Geri Kazanım tesisi tehlikeli atıkların yerinde tespitinden bertarafına / geri kazanımına kadar geçen süreçte, atık üreticilerine ara depolama için çözüm ortağı olarak faaliyet göstermektedir.

Neden Ara Depolama?

Tehlikeli atıklar nihai bertaraf / geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce miktarının yeterli kapasiteye ulaşması ya da uygun yer bulunamaması durumunda, tehlikeli atık ara depolama tesislerinde depolanmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Geri kazanım/bertaraf lisansı almış tesislere gönderilir. Ara depolama tesisinden ara depolama tesisine gönderim yapılamaz.

Ara depolama tesisleri hariç, diğer tüm işletmeler atık gönderebilir.

Ara depolama tesisinde depolama süresi 1 yılı geçemez. Gerekli hallerde bakanlık uzatabilir.

Ara Depolama Kapasitemiz

Ara depolama işlemini güvenli bir şekilde gerçekleştiren EMG Tehlikeli Atık Ara Depolama tesisi yönetmelikte belirtilen işletme koşullarını taşımakta ve 2000 m2 kapalı alana 6000 m2 açık alana sahiptir. Tesis bünyesinde Laboratuvar, Kantar vb. bulunmaktadır.