Danışmanlık

Gelişen ve ilerleyen sanayinin olumlu ve olumsuz yansımalarını hep birlikte yaşamaktayız. Elbette ülkemize olan katkıları saymakla bitmez. Peki ya yaşadığımız çevreye olan etkileri?

Sıkça Sorulan Sorular

Çevre yönetim hizmetleri gereği ayda 2 defa ziyaret etmek zorundadırlar.

Çevre Şehircilik Bakanlığınca belirlenen mevzuatlar kapsamında iş ve işlemler yürütülmektedir. Yılda en az bir defa iç tetkik ve eğitim verilmektedir. Ayrıca her ay rutin saha denetimleri yapılarak saha raporları oluşturulmaktadır.

Çevre izin ve lisans yönetmeliğinde EK-1 ve EK-2 listesindeki iş tanımına sahip tesisler ve işletmeler hizmet almalıdır.

Danışmanlık Neden Önemli?

Her endüstriyel faaliyetin az ya da çok çevreye olumsuz etkileri vardır. Söz konusu faaliyetler eğer kontrol altına alınırsa çevre bu etkileri en aza indirerek kendi bünyesinde yok edebilmektedir. Fakat ülkemizde kontrolsüz olarak gelişen sanayi; su, hava ve toprak başta olmak üzere birçok doğal kaynağın kirlenmesine, kullanılamaz hale gelmesine ve hatta yok olmasına neden olmaktadır.

Çevrenin korunması amacıyla ülkemizde 08.09.1983 tarihinde 2872 sayılı Çevre Kanunu yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kanun gereğince endüstriyel faaliyetlerin kontrol altına alınabilmesi amacıyla birçok genelge-tebliğ ve yönetmelik yayınlanmıştır.

Tüm bu genelge, tebliğ ve yönetmeliklerin takip edilebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik hükümlerine göre Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 (Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler) ve Ek-2 (Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler) listesinde yer alan faaliyet sahipleri gerekli çevre izin ve lisansları almakla ve Çevre Görevlisi bulundurmakla veya Çevre Danışmanlık Hizmeti almakla yükümlüdür.

Bu kapsamda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.