Atık Kodları

KODUADIFAALİYET
01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklarTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıklarıARA DEPOLAMA
01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıklarıARA DEPOLAMA
01 03 07* Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklarARA DEPOLAMA
01 04 07* Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklarARA DEPOLAMA
01 05 05* Yağ içeren sondaj çamurları ve atıklarıARA DEPOLAMA
01 05 06* Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıklarıARA DEPOLAMA
02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç )TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
02 01 08* Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklarARA DEPOLAMA
02 01 09 02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıklarıARA DEPOLAMA
02 01 10 Atık MetalHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
02 02 03 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddelerARA DEPOLAMA
02 03 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA
02 03 03 Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA
02 03 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddelerARA DEPOLAMA
02 04 02 Standart dışı kalsiyum karbonatARA DEPOLAMA
02 05 01 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddelerARA DEPOLAMA
02 06 01 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddelerARA DEPOLAMA
02 06 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA
02 07 02 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
02 07 03 Kimyasal işlem atıklarıARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
02 07 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddelerARA DEPOLAMA
03 01 04* Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalarARA DEPOLAMA
03 02 01* Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddelerARA DEPOLAMA
03 02 02* Organoklorlu ahşap koruyucu maddelerARA DEPOLAMA
03 02 03* Organometal içeren ahşap koruyucu maddelerARA DEPOLAMA
03 02 04* İnorganik ahşap koruyucu maddelerARA DEPOLAMA
03 02 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucularıARA DEPOLAMA
03 03 02 Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)ARA DEPOLAMA
03 03 05 Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurlarıARA DEPOLAMA
03 03 09 Kireç çamuru atığıARA DEPOLAMA
03 03 10 Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuruARA DEPOLAMA
04 01 01 Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA
04 01 02 Kireçleme atıklarıARA DEPOLAMA
04 01 03* Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıklarıARA DEPOLAMA
04 01 04 Krom içeren sepi şerbetiARA DEPOLAMA
04 01 05 Krom içermeyen sepi şerbetiARA DEPOLAMA
04 01 08 Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)ARA DEPOLAMA
04 01 09 Perdah ve boyama atıklarıARA DEPOLAMA
04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil , elastomer,plastomer)TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
04 02 10 Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)ARA DEPOLAMA
04 02 14* Organik çözücüler içeren perdah atıklarıARA DEPOLAMA
04 02 15 04 02 14 dışındaki perdah atıklarıARA DEPOLAMA
04 02 16* Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentlerARA DEPOLAMA
04 02 17 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentlerARA DEPOLAMA
04 02 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
04 02 21 İşenmemiş tekstil elyafıTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
04 02 22 İşenmiş tekstil elyafı TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
05 01 02* Tuz arındırma(tuz giderici) çamurlarıARA DEPOLAMA
05 01 03* Tank dibi çamurlarıARA DEPOLAMA
05 01 04* Asit alkil çamurlarıARA DEPOLAMA
05 01 05* Petrol döküntüleriARA DEPOLAMA
05 01 06* İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlarARA DEPOLAMA
05 01 07* Asit ziftleriARA DEPOLAMA
05 01 08* Diğer ziftlerARA DEPOLAMA
05 01 09* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlarARA DEPOLAMA
05 01 11* Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklarARA DEPOLAMA
05 01 12* Yağ içeren asitlerARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
05 01 13 Kazan besleme suyu çamurlarıARA DEPOLAMA
05 01 14 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
05 01 15* Kullanılmış filtre killeriARA DEPOLAMA
05 01 16 Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklarARA DEPOLAMA
05 01 17 BitümARA DEPOLAMA
05 06 01* Asit ziftleriARA DEPOLAMA
05 06 03* Diğer ziftlerARA DEPOLAMA
05 06 04 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA
05 07 01* Cıva içeren atıklarARA DEPOLAMA
05 07 02 Kükürt içeren atıklarARA DEPOLAMA
06 01 01* Sülfürik asit ve sülfüröz asitARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
06 01 02* Hidroklorik asitARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
06 01 03* Hidroflorik asitARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
06 01 04* Fosforik ve fosforöz asitARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
06 01 05* Nitrik asit ve nitröz asitARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
06 01 06* Diğer asitlerARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
06 02 01* Kalsiyum hidroksitARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
06 02 03* Amonyum hidroksitARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
06 02 04* Sodyum ve potasyum hidroksitARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
06 02 05* Diğer bazlarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
06 03 11* Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlarARA DEPOLAMA
06 03 13* Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlarARA DEPOLAMA
06 03 14 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlarARA DEPOLAMA
06 03 15* Ağır metal içeren metal oksitlerARA DEPOLAMA
06 03 16 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitlerARA DEPOLAMA
06 04 03* Arsenik içeren atıklarARA DEPOLAMA
06 04 04* Cıva içeren atıklarARA DEPOLAMA
06 04 05* Başka ağır metaller içeren atıklarARA DEPOLAMA
06 05 02* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
06 06 02* Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklarARA DEPOLAMA
06 06 03 06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklarARA DEPOLAMA
06 07 01* Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklarARA DEPOLAMA
06 07 02* Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbonARA DEPOLAMA
06 07 03* Cıva içeren baryum sülfat çamuruARA DEPOLAMA
06 07 04* Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asitiARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
06 08 02* Zararlı klorosilan içeren atıklarARA DEPOLAMA
06 09 02 Fosforlu cürufARA DEPOLAMA
06 09 03* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıklarıARA DEPOLAMA
06 09 04 06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıklarıARA DEPOLAMA
06 10 02* Tehlikeli maddeler içeren atıklarARA DEPOLAMA
06 13 01* İnorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositlerARA DEPOLAMA
06 13 02* Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)ARA DEPOLAMA
06 13 03 Karbon siyahıARA DEPOLAMA
06 13 04* Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA
06 13 05* KurumARA DEPOLAMA
07 01 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 01 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 01 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 01 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 01 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 01 09* Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 01 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 01 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
07 02 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 02 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 02 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 02 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 02 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 02 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 02 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 02 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
07 02 13 Atık PlastikTEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
07 02 14* Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıklarıARA DEPOLAMA
07 02 15 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıklarıARA DEPOLAMA
07 02 16* Zararlı silikonlar içeren atıklarARA DEPOLAMA
07 02 17 07 02 16 dışında zararlı silikon içeren atıklarARA DEPOLAMA
07 03 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 03 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 03 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 03 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 03 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 03 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 03 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 03 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
07 04 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 04 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 04 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 04 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 04 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 04 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 04 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 04 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
07 04 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklarARA DEPOLAMA
07 05 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 05 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 05 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 05 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 05 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 05 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 05 10* Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 05 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
07 05 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklarARA DEPOLAMA
07 05 14 07 05 13 dışındaki katı atıklarARA DEPOLAMA
07 06 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 06 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 06 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 06 07* Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 06 08* Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 06 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 06 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 06 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
07 07 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 07 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 07 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerARA DEPOLAMA
07 07 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 07 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıARA DEPOLAMA
07 07 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 07 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarARA DEPOLAMA
07 07 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
08 01 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve verniklerARA DEPOLAMA
08 01 12 08 01 11 dışındaki atık boya ve verniklerARA DEPOLAMA
08 01 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurlarıARA DEPOLAMA
08 01 14 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurlarıARA DEPOLAMA
08 01 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlarARA DEPOLAMA
08 01 16 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlarARA DEPOLAMA
08 01 17* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA
08 01 18 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA
08 01 19* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlarARA DEPOLAMA
08 01 20 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlarARA DEPOLAMA
08 01 21* Boya ya da vernik sökücü atıklarıARA DEPOLAMA
08 02 01 Atık kaplama tozlarıARA DEPOLAMA
08 02 02 Seramik malzemeler içeren sulu çamurlarARA DEPOLAMA
08 02 03 Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlarARA DEPOLAMA
08 03 07 Mürekkep içeren sulu çamurlarARA DEPOLAMA
08 03 08 Mürekkep içeren sulu sıvı atıklarARA DEPOLAMA
08 03 12* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıklarıARA DEPOLAMA
08 03 13 08 03 12 dışındaki mürekkep atıklarıARA DEPOLAMA
08 03 14* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurlarıARA DEPOLAMA
08 03 15 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurlarıARA DEPOLAMA
08 03 16* Atık aşındırma solüsyonlarıARA DEPOLAMA
08 03 17* Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleriARA DEPOLAMA, TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
08 03 18 08 03 18 dışındaki atık baskı tonerleriARA DEPOLAMA
08 04 09* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunlarıARA DEPOLAMA
08 04 10 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunlarıARA DEPOLAMA
08 04 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurlarıARA DEPOLAMA
08 04 12 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurlarıARA DEPOLAMA
08 04 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurlarıARA DEPOLAMA
08 04 14 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurlarıARA DEPOLAMA
08 04 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıklarıARA DEPOLAMA
08 04 16 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıklarıARA DEPOLAMA
08 05 01* Atık izosiyanatlarARA DEPOLAMA
09 01 01* Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonlarıARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
09 01 02* Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonuARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
09 01 03* Çözücü bazlı banyo solüsyonlarıARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
09 01 04* Sabitleyici solüsyonlarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
09 01 05* Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
09 01 06* Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
09 01 07 Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kağıdıARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
09 01 08 Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdıARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
09 01 10 Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleriARA DEPOLAMA
09 01 11* 16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03?ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleriARA DEPOLAMA
09 01 12 09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleriARA DEPOLAMA
09 01 13* 09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
10 01 01 (10 01 04 ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozuARA DEPOLAMA
10 01 03 Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu külARA DEPOLAMA
10 01 04* Uçucu yağ külü ve kazan tozuARA DEPOLAMA
10 01 05 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklarARA DEPOLAMA
10 01 07 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlarARA DEPOLAMA
10 01 09* Sülfürik asitARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
10 01 13* Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleriARA DEPOLAMA
10 01 14* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozuARA DEPOLAMA
10 01 15 10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozuARA DEPOLAMA
10 01 16* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu külARA DEPOLAMA
10 01 17 10 01 16 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan uçucu külARA DEPOLAMA
10 01 18* Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıklarıARA DEPOLAMA
10 01 19 10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıklarıARA DEPOLAMA
10 01 20* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
10 01 21 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlarARA DEPOLAMA
10 01 22* Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlarARA DEPOLAMA
10 01 23 10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlarARA DEPOLAMA
10 01 24 Akışkan yatak kumlarıARA DEPOLAMA
10 01 25 Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklarARA DEPOLAMA
10 01 26 Soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklarARA DEPOLAMA
10 02 07* Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklarARA DEPOLAMA
10 02 08 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklarARA DEPOLAMA
10 02 10 Haddehane tufalıTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
10 02 11* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklarARA DEPOLAMA
10 02 12 10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıklarıARA DEPOLAMA
10 02 13* Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 02 14 10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 02 15 Diğer çamurlar ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 03 02 Anot hurdalarıTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
10 03 04* Birincil üretim cüruflarıARA DEPOLAMA
10 03 05 Atık alüminyum oksitTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
10 03 08* İkincil üretimden kaynaklanan tuz cüruflarıARA DEPOLAMA
10 03 09* İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflarARA DEPOLAMA
10 03 15* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpüklerARA DEPOLAMA
10 03 16 10 03 05 dışındaki köpüklerARA DEPOLAMA
10 03 17* Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklarARA DEPOLAMA
10 03 18 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklarARA DEPOLAMA
10 03 19* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozuARA DEPOLAMA
10 03 20 10 03 19 dışındaki baca gazı tozuARA DEPOLAMA
10 03 21* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)ARA DEPOLAMA
10 03 22 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)ARA DEPOLAMA
10 03 23* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıklarıARA DEPOLAMA
10 03 24 10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıklarıARA DEPOLAMA
10 03 25* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 03 26 10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 03 27* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklarARA DEPOLAMA
10 03 28 10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıklarıARA DEPOLAMA
10 03 29* Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklarARA DEPOLAMA
10 03 30 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklarARA DEPOLAMA
10 04 01* Birincil ve ikincil üretim cüruflarıARA DEPOLAMA
10 04 02* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpüklerARA DEPOLAMA
10 04 03* Kalsiyum arsenatARA DEPOLAMA
10 04 04* Baca gazı tozuARA DEPOLAMA
10 04 05* Diğer partiküller ve tozARA DEPOLAMA
10 04 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarARA DEPOLAMA
10 04 07* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 04 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklarARA DEPOLAMA
10 04 10 10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıklarıARA DEPOLAMA
10 05 03* Baca gazı tozuARA DEPOLAMA
10 05 04 Diğer partiküller ve tozARA DEPOLAMA
10 05 05* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarARA DEPOLAMA
10 05 06* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 05 08* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklarARA DEPOLAMA
10 05 09 10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıklarıARA DEPOLAMA
10 05 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpüklerARA DEPOLAMA
10 05 11 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpüklerARA DEPOLAMA
10 06 03* Baca gazı tozuARA DEPOLAMA
10 06 04 Diğer partiküller ve tozARA DEPOLAMA
10 06 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarARA DEPOLAMA
10 06 07* Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 06 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklarARA DEPOLAMA
10 06 10 10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıklarıARA DEPOLAMA
10 07 03 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarARA DEPOLAMA
10 07 04 Diğer partiküller ve tozARA DEPOLAMA
10 07 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 07 07* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklarARA DEPOLAMA
10 07 08 10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıklarıARA DEPOLAMA
10 08 04 Partiküller ve tozARA DEPOLAMA
10 08 08* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufuARA DEPOLAMA
10 08 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpüklerARA DEPOLAMA
10 08 11 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılarARA DEPOLAMA
10 08 12* Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklarARA DEPOLAMA
10 08 13 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklarARA DEPOLAMA
10 08 14 Anot hurdasıTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
10 08 15* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozuARA DEPOLAMA
10 08 16 10 08 15 dışındaki baca gazı tozuARA DEPOLAMA
10 08 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 08 18 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 08 19* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklarARA DEPOLAMA
10 08 20 10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıklarıARA DEPOLAMA
10 09 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıplarıARA DEPOLAMA
10 09 06 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıplarıARA DEPOLAMA
10 09 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıplarıARA DEPOLAMA
10 09 08 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıplarıARA DEPOLAMA
10 09 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozuARA DEPOLAMA
10 09 10 10 09 09 dışındaki baca gazı tozuARA DEPOLAMA
10 09 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküllerARA DEPOLAMA
10 09 12 10 09 11 dışındaki diğer partiküllerARA DEPOLAMA
10 09 13* Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılarARA DEPOLAMA
10 09 14 10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılarARA DEPOLAMA
10 09 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığıARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
10 09 16 10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığıARA DEPOLAMA ,TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
10 10 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıplarıARA DEPOLAMA
10 10 06 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıplarıARA DEPOLAMA
10 10 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıplarıARA DEPOLAMA
10 10 08 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıplarıARA DEPOLAMA
10 10 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozuARA DEPOLAMA
10 10 10 10 10 09 dışındaki baca gazı tozuARA DEPOLAMA
10 10 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküllerARA DEPOLAMA
10 10 12 10 10 11 dışındaki diğer partiküllerARA DEPOLAMA
10 10 13* Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıklarıARA DEPOLAMA
10 10 14 10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıklarıARA DEPOLAMA
10 10 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığıARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
10 10 16 10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığıARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
10 11 03 Cam elyaf atıklarıARA DEPOLAMA
10 11 05 Partiküller ve tozARA DEPOLAMA
10 11 09* Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığıARA DEPOLAMA
10 11 10 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığıARA DEPOLAMA
10 11 11* Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)ARA DEPOLAMA
10 11 12 10 11 11 dışındaki atık camlarARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
10 11 13* Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuruARA DEPOLAMA
10 11 14 10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuruARA DEPOLAMA
10 11 15* Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklarARA DEPOLAMA
10 11 16 10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklarARA DEPOLAMA
10 11 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 11 18 10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 11 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklarARA DEPOLAMA
10 12 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıklarıARA DEPOLAMA
10 12 03 Partiküller ve tozARA DEPOLAMA
10 12 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 12 06 Iskarta kalıplarARA DEPOLAMA
10 12 08 Atık seramikler,tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
10 12 09* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklarARA DEPOLAMA
10 12 10 10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıklarıARA DEPOLAMA
10 12 11* Ağır metaller içeren sırlama atıklarıARA DEPOLAMA
10 12 12 10 12 11 dışındaki sırlama atıklarıARA DEPOLAMA
10 13 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıklarıARA DEPOLAMA
10 13 04 Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA
10 13 06 Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)ARA DEPOLAMA
10 13 07 Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
10 13 09* Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklarARA DEPOLAMA
10 13 10 10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıklarıARA DEPOLAMA
10 13 11 10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıklarıARA DEPOLAMA
10 13 12* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklarARA DEPOLAMA
10 13 13 10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıklarıARA DEPOLAMA
10 14 01* Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklarARA DEPOLAMA
11 01 05* Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)ARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
11 01 06* Başka bir şekilde tanımlanmamış asitlerARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
11 01 07* Sıyırma bazlarıARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
11 01 08* Fosfatlama çamurlarıARA DEPOLAMA
11 01 09* Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
11 01 10 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleriARA DEPOLAMA
11 01 11* Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvılarıARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
11 01 12 11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvılarıARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
11 01 13* Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıklarıARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
11 01 14 11 01 13 dışındaki yağ alma atıklarıARA DEPOLAMA
11 01 15* Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlarARA DEPOLAMA
11 01 16* Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleriARA DEPOLAMA
11 01 98* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklarARA DEPOLAMA
11 02 02* Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurlarıARA DEPOLAMA
11 02 03 Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıklarıARA DEPOLAMA
11 02 05* Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklarARA DEPOLAMA
11 02 06 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıklarıARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
11 02 07* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklarARA DEPOLAMA
11 03 01* Siyanür içeren atıklarARA DEPOLAMA
11 03 02* Diğer atıklarARA DEPOLAMA
11 05 01 Katı ÇinkoHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
11 05 02 Çinko külüTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
11 05 03* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarARA DEPOLAMA
11 05 04* Iskarta flaks malzemelerARA DEPOLAMA
12 01 01 Demir Metal çapakları ve talaşlarıHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklarıHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşlarıHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklarHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklarTEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
12 01 08* Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonlarıTEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
12 01 09* Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonlarıARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
12 01 12* Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar (Atık Ara Depolama tesisleri sadece kullanılmış parafin atıklarını kabul edebilir.)ARA DEPOLAMA
12 01 13 Kaynak atıklarıTEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
12 01 14* Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurlarıARA DEPOLAMA , TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
12 01 15 12 01 14 dışındaki işleme çamurlarıARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
12 01 16* Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıklarıARA DEPOLAMA
12 01 17 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıklarıARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
12 01 18* Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)ARA DEPOLAMA , TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
12 01 20* Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleriARA DEPOLAMA, TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
12 01 21 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleriARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM ,TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
12 03 01* Sulu yıkama sıvılarıARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
12 03 02* Buhar yağ alma atıklarıARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
13 05 01* Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılarARA DEPOLAMA
13 05 02* Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlarARA DEPOLAMA
13 05 03* Yakalayıcı (interseptör) çamurlarıARA DEPOLAMA
13 07 01* Fuel-oil ve mazotARA DEPOLAMA
13 07 02* BenzinARA DEPOLAMA
13 07 03* Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)ARA DEPOLAMA
13 08 01* Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonlarıARA DEPOLAMA
13 08 02* Diğer emülsiyonlarARA DEPOLAMA
14 06 01* Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFCARA DEPOLAMA
14 06 02* Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımlarıARA DEPOLAMA
14 06 03* Diğer çözücüler ve çözücü karışımlarıARA DEPOLAMA
14 06 04* Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklarARA DEPOLAMA
14 06 05* Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklarARA DEPOLAMA
15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlarARA DEPOLAMA, TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
15 01 11* Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
15 02 02* Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysilerARA DEPOLAMA,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
15 02 03 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysilerARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastiklerÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GEÇİCİ DEPOLAMA
16 01 06 Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlarHURDA METAL/ÖTA İŞLEME
16 01 07* Yağ filtreleriARA DEPOLAMA,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
16 01 08* Cıva içeren parçalarARA DEPOLAMA
16 01 09* PCB içeren parçalarARA DEPOLAMA , PCB ARINDIRMA
16 01 10* Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)ARA DEPOLAMA
16 01 11* Asbest içeren fren balatalarıARA DEPOLAMA
16 01 12 16 01 11 dışındaki fren balatalarıARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
16 01 13* Fren sıvılarıARA DEPOLAMA
16 01 14* Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvılarıARA DEPOLAMA
16 01 15 16 01 14 dışındaki antifriz sıvılarıARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
16 01 16 Sıvılaştırılmış gaz tanklarıHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
16 01 17 Demir metallerHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
16 01 18 Demir olmayan metallerHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
16 01 19 PlastikTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
16 01 20 CamTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
16 01 21* 16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalarARA DEPOLAMA,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
16 01 22 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalarTEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
16 02 09* PCB'ler içeren transformatörler ve kapasitörlerARA DEPOLAMA,PCB ARINDIRMA
16 02 10* 16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlarARA DEPOLAMA,PCB ARINDIRMA
16 02 11* Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlarARA DEPOLAMA
16 02 12* Serbest asbest içeren ıskarta ekipmanARA DEPOLAMA
16 02 13* 16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlarARA DEPOLAMA,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM , ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA İŞLEME
16 02 14 16 02 09'dan 16 02 13'e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlarARA DEPOLAMA , ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA İŞLEME
16 02 15* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalarARA DEPOLAMA,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM , ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA İŞLEME
16 02 16 16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalarARA DEPOLAMA , ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA İŞLEME
16 03 03* Tehlikeli maddeler içeren inorganik atıklarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
16 03 04 16 03 03 dışındaki inorganik atıklarARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
16 03 05* Tehlikeli maddeler içeren organik atıklarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
16 03 06 16 03 05 dışındaki organik atıklarARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
16 04 01* Mühimmat AtığıARA DEPOLAMA
16 04 02* Havai fişek atıklarıARA DEPOLAMA
16 04 03* Diğer patlayıcı atıklarARA DEPOLAMA
16 05 04* Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)ARA DEPOLAMA
16 05 05 16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlarARA DEPOLAMA
16 05 06* Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasallarıARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
16 05 07* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta inorganik kimyasallarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
16 05 08* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
16 05 09 16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışındaki ıskarta kimyasallarARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
16 06 01 Kurşunlu piller ve akümülatörler AKÜ GEÇİCİ DEPOLAMA
16 06 06* Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitlerARA DEPOLAMA
16 07 08* Yağ içeren atıklarARA DEPOLAMA
16 07 09* Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklarARA DEPOLAMA
16 08 01 Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)ARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
16 08 02* Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörlerARA DEPOLAMA, TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
16 08 03 Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörlerARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
16 08 04 Bitik katalitik ?cracking? katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)ARA DEPOLAMA
16 08 05* Fosforik asit içeren bitik katalizörlerARA DEPOLAMA,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
16 08 06* Katalizör olarak bitik sıvılarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
16 08 07* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörlerARA DEPOLAMA
16 09 01* Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)ARA DEPOLAMA
16 09 02* Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)ARA DEPOLAMA
16 09 03* Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit)ARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
16 09 04* Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemelerARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
16 10 01* Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklarARA DEPOLAMA
16 10 03* Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddelerARA DEPOLAMA
16 11 01* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörlerARA DEPOLAMA
16 11 02 16 11 01 dışındaki metalurjik proseslerden kaynaklanan karbon bazı astar ve reflektörlerTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
16 11 03* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörlerARA DEPOLAMA
16 11 04 16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve reflektörlerTEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
16 11 05* Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörlerARA DEPOLAMA
16 11 06 16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve reflaktörlerTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
17 01 01 BetonTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
17 01 06* Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış gruplarıARA DEPOLAMA
17 02 01 AhşapTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
17 02 02 CamTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
17 02 03 PlastikTEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastikARA DEPOLAMA
17 03 01* Kömür katranı içeren bitümlü karışımlarARA DEPOLAMA,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
17 03 02 17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlarARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
17 03 03* Kömür katranı ve katranlı ürünlerARA DEPOLAMA
17 04 01 Bakır,bronz,pirinçHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
17 04 02 AlüminyumHURDA METAL/ÖTA İŞLEME, TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
17 04 03 KurşunHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
17 04 04 ÇinkoHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
17 04 05 Demir ve ÇelikHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
17 04 06 KalayHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
17 04 07 Karışık metallerHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
17 04 09* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıklarıARA DEPOLAMA,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolarARA DEPOLAMA,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolarARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
17 05 03* Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalarARA DEPOLAMA
17 05 05* Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuruARA DEPOLAMA
17 05 07* Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılıARA DEPOLAMA,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
17 06 01* Asbest içeren yalıtım malzemeleriARA DEPOLAMA
17 06 03* Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleriARA DEPOLAMA
17 06 04 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleriARA DEPOLAMA
17 06 05* Asbest içeren inşaat malzemeleriARA DEPOLAMA
17 08 01* Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleriARA DEPOLAMA
17 08 02 17 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleriARA DEPOLAMA
17 09 01* Cıva içeren inşaat ve yıkım atıklarıARA DEPOLAMA
17 09 02* PCB içeren inşaat ve yıkıntı atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler)ARA DEPOLAMA,PCB ARINDIRMA
17 09 03* Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkıntı atıkları (karışık atıklar dahil)ARA DEPOLAMA
17 09 04 17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkıntı atıklarıARA DEPOLAMA
18 01 04 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)ARA DEPOLAMA
18 01 06* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
18 01 07 18 01 06 dışındaki kimyasallarARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
18 01 08* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlarARA DEPOLAMA
18 01 09 18 01 08 dışındaki ilaçlarARA DEPOLAMA
18 01 10* Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıklarıARA DEPOLAMA
18 02 03 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklarARA DEPOLAMA
18 02 05* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
18 02 06 18 02 05 dışındaki kimyasallarARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
18 02 07* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlarARA DEPOLAMA
18 02 08 18 02 07 dışındaki ilaçlarARA DEPOLAMA
19 01 05* Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleriARA DEPOLAMA
19 01 06* Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıklarıARA DEPOLAMA
19 01 07* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarARA DEPOLAMA
19 01 10* Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbonARA DEPOLAMA
19 01 11* Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cürufARA DEPOLAMA
19 01 13* Tehlikeli maddeler içeren uçucu külARA DEPOLAMA
19 01 15* Tehlikeli maddeler içeren kazan tozuARA DEPOLAMA
19 01 17* Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıklarıARA DEPOLAMA
19 02 03 Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklarARA DEPOLAMA
19 02 04* En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklarARA DEPOLAMA
19 02 05* Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
19 02 06 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurlarARA DEPOLAMA
19 02 08* Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklarARA DEPOLAMA
19 02 09* Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklarARA DEPOLAMA
19 02 10 19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklarARA DEPOLAMA
19 02 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
19 03 04* 19 03 08 dışındaki tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen (6) stabilize olmuş atıklarARA DEPOLAMA
19 03 06* Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklarARA DEPOLAMA
19 04 02* Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıklarıARA DEPOLAMA
19 04 03* Vitrifiye olmamış katılarARA DEPOLAMA
19 07 02* Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı sularıARA DEPOLAMA
19 08 01 Elek üstü maddelerARA DEPOLAMA
19 08 02 Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıklarıARA DEPOLAMA
19 08 06* Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçinelerARA DEPOLAMA
19 08 07* İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlarARA DEPOLAMA
19 08 08* Ağır metaller içeren membran sistemi atıklarıARA DEPOLAMA
19 08 09 Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gresARA DEPOLAMA
19 08 10* 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gresARA DEPOLAMA
19 08 11* Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
19 08 13* Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
19 09 01 İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklarARA DEPOLAMA
19 09 02 Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlarARA DEPOLAMA
19 09 03 Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlarARA DEPOLAMA
19 09 04 Kullanılmış aktif karbonARA DEPOLAMA
19 09 05 Doymuş ya da kullanılmış iyon değtirme reçinesiARA DEPOLAMA
19 09 06 İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlarARA DEPOLAMA
19 10 01 Demir ve çelik atıklarıHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
19 10 02 Demir olmayan atıklarHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
19 10 03* Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlarARA DEPOLAMA
19 10 04 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlarARA DEPOLAMA
19 10 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
19 10 06 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılarARA DEPOLAMA
19 11 01* Kullanılmış filtre killeriARA DEPOLAMA
19 11 02* Asit katranlarıARA DEPOLAMA
19 11 03* Sulu sıvı atıklarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
19 11 04* Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA
19 11 05* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
19 11 07* Baca gazı temizleme atıklarıARA DEPOLAMA
19 12 01 Kağıt KartonTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
19 12 02 Demir metali HURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
19 12 03 Demir dışı metalHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
19 12 04 Plastik ve lastikTEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
19 12 05 CamTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
19 12 06* Tehlikeli maddeler içeren ahşapARA DEPOLAMA
19 12 07 19 12 06 dışındaki ahşapTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
19 12 08 Tekstil malzemeleriTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
19 12 11* Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)ARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
19 12 12 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)ARA DEPOLAMA , TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
19 13 01* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklarARA DEPOLAMA
19 13 02 19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA
19 13 03* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
19 13 04 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlarARA DEPOLAMA
19 13 05* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarARA DEPOLAMA
19 13 06 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlarARA DEPOLAMA
19 13 07* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlarARA DEPOLAMA
19 13 08 19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlarARA DEPOLAMA
20 01 01 Kağıt ve kartonTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
20 01 02 CamTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
20 01 10 GiysilerTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
20 01 11 Tekstil ürünleriTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
20 01 13* ÇözücülerARA DEPOLAMA
20 01 14* AsitlerARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
20 01 15* AlkalinlerARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
20 01 17* Foto kimyasallarARA DEPOLAMA ,TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
20 01 19* PestisitlerARA DEPOLAMA
20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklarARA DEPOLAMA , ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA İŞLEME
20 01 23* Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlarARA DEPOLAMA
20 01 27* Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçinelerARA DEPOLAMA
20 01 28 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçinelerARA DEPOLAMA
20 01 29* Tehlikeli maddeler içeren deterjanlarARA DEPOLAMA
20 01 30 20 01 29 dışındaki deterjanlarARA DEPOLAMA
20 01 31* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlarARA DEPOLAMA
20 01 32 20 01 31 dışındaki ilaçlarARA DEPOLAMA
20 01 35* 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlarARA DEPOLAMA , ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA İŞLEME
20 01 36 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlarATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA İŞLEME
20 01 37* Tehlikeli maddeler içeren ahşapARA DEPOLAMA
20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşapTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
20 01 39 PlastiklerTEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
20 01 40 MetallerHURDA METAL/ÖTA İŞLEME , TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA
20 01 41 Baca temizliğinden kaynaklanan atıklarARA DEPOLAMA
20 03 07 Hacimli atıklarTEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA