Entegre Atık Yönetimi

EMG Geri Kazanım Tesisleri, entegre atık yönetimi hizmeti de sağlamaktadır.

Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

Neden Entegre Atık Yönetimi?

Atık yönetiminde bütün yöntemlerin kombinasyonları ile etkin bir atık yönetimi oluşturulabilir. Uluslararası alanda kabul gören bu yaklaşım, “Entegre Atık Yönetimi”nin benimsenmesine önayak olmuştur.

Entegre atık yönetiminde, atık yönetiminin öğelerini bir bütün olarak değerlendirilerek hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin sağlanması hedeflenir. Bu çerçevede, atık yönetiminin sadece bir tek atık türüne veya bir tek kaynağa yönelik olması beklenemez.

Sıkça Sorulan Sorular

Kanserojen, toksik, patlayıcı, tutuşabilen, korozif, tahriş edici vb. özelliklerinden dolayı insan sağlığı ve çevre bakımından risk teşkil eden atıklara tehlikeli atık denir. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında tehlikeli atık tanımı; Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır.

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.

Flüoresan lambalar içerik olarak civa buharı doldurulmuş cam tüplerden oluşmaktadır. İçerdiği civa nedeni ile de insan sağlığı ve çevreye etkileri bulunmaktadır. Flüoresan atıklar 2872 sayılı Çevre kanunu uyarınca Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 de ‘ 20 01 21*  Flüoresan lambalar ve diğer civa içeren atıklar ‘ olarak A harfi olarak kodlandırılarak kesin tehlikeli atık olarak belirlenmiştir.

EMG'de Entegre Atık Yönetimi

EMG Geri Kazanım sistemleri olarak tesisinizde oluşan atıklarınızı bünyenizde görevlendirdiğimiz personellerimiz ile kaynağında topluyor ayırma işlemi yapıyor ve bertaraf/geri kazanımını sağlamak amacıyla tesisimize ulaştırıyoruz. Hem danışmanlık hizmetinizin takibi hem de atıklarınızın yönetimi için en bir adet çevre mühendisi görevlendirmesi yapıyoruz. Bu sayede ÇEVRE KANUNU kapsamında yapılması zorunlu işlemlerin tamamını firmamız sayesinde tek elden kontrol etmiş olacaksınız.