Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi

EMG Geri Kazanım Tesisleri, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan almış olduğu “Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi Lisansı” ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi kapsamında gelen atıklar elleçleme dışında hiçbir işlem göremez.

Hizmetimiz Hakkında

Tehlikesiz nitelikteki atıkları üretim tesislerindeki biriktirmeler hariç olmak üzere, kaynağında ayrı toplama önceliğiyle atık üreticilerinden alıyor, tesisimizde cins ve özelliklerine göre tasnifini yaparak satışa sunmak üzere stoklama sahamızda depoluyoruz. Böylece üretimde yeni hammadde alınmasına yönelik gerekliliği minimize ediyoruz.